Halmstad

Flygstadens GK
Västre Vångeleden
302 41 Halmstad
Tfn 035 130250
e-post info@liragolf.se