scott_flansburg

Scott Flansburg

Känd ”Edutainer” som bl.a. medverkat i följande TV shower:

  • Oprah
  • The Tonight Show
  • Dateline NBC
  • Larry King Live
  • Regis & Kathy Lee
  • The 700 Club
  • CNN Day Watch

Scott föreläser för lärare, föräldrar, företagsledare och tusentals ungdomar varje år och använder sin egen fantastiska begåvning för att lära ut och få upp intresset för matematik.  Hans målsättning är att hjälpa människor att förbättra sina matematikkunskaper oberoende av ålder och dessutom övertyga om att matematik kan vara roligt.