Om Dixon

Dixon Golf har skapat en hel del uppmärksamhet i golfvärlden med introduktionen av världens första 100 % miljövänliga golfboll. År efter år har alla golfbolltillverkare använt bly, kadmium, tungsten eller kobolt för att uppnå önskade egenskaper som t.ex. elasticitet, vikt eller hårdhet i sina bollar.

Dixon Earth har styrt golfvärlden in i ett ”grönt” koncept men Dixon är mer än bara ”gröna” miljövänliga produkter för golfare. Företaget minimerar också sin egen miljöpåverkan med ett stort antal initiativ.

Dixon Golf’s tillverkning tillfredställer de högsta krav på ekologiskt tänkande. Man använder t.ex. till mesta delen LED belysning som drivs med hjäp av solpaneler, man återvinner sitt vatten och har bättre luft och lägre VOC,s (Volative Organic Compounds) än de flesta andra liknande tillverkningsenheter.

Och initiativen från Dixon Golf att hjälpa till går längre än till miljön. Dixon Golf donerar 10 % av sin vinst för att hjälpa fattiga, hjälp till återuppbyggnad efter naturkatatrofer, utbildningsinsatser och andra åtgärder för att hälpa till och förbättra vår miljö. Dixon Golf har satt högsta standard vad gäller både ekologiska och sociala insatser och kommer att fortsätta arbetet att vara golfföretaget som leder sin industris ansträngningar att rädda vår värld.

Till er alla, från oss på Dixon Golf – Tack, och ha en trevlig grön golfrunda!

- The Dixon Golf Team